Spar terreng og penger - bygg brobaner

Tog som passerer på en brobane

Jernbane Nord AS

«Jernbane Nord AS» er et ideelt selskap som skal arbeide med å optimalisere mulighetene for jernbanebygging i nord. Selskapet vil ha ansatte med høy jernbanefaglig kompetanse, og skal gi arbeidet med banene en tydelig juridisk og organisatorisk plattform, på vegne av innbyggerne og næringslivet i Nord-Norge. Jernbane skal være ryggraden i et transportsystem som også inkluderer utslippsfrie lastebiler og hurtiggående, utslippsfrie båter. Dette vil være avgjørende for Norges samfunnsøkomi og vårt velferdssamfunn i en postfossil framtid.

Vedtekter

Selskapet er stiftet som et ideelt selskap. Selskapet skal levere tjenester innen jernbanetekniske utredninger og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, Selskapet skal ikke delta i andre selskaper med lignende virksomhet, heller ikke kjøp og salg av aksjer i andre selskaper, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Det skal ikke betales utbytte til aksjonærer eller andre interessenter. Selskapet harsitt forretnings-kontor i Tromsø.

Styret

Selskapet ble stiftet i januar 2022.

Styret består av:
Frits
Frits N. Jensen

Styreleder

Terje
Terje Traavik

Nestleder

Finn
Finn Nilsen

Økonomi / Regnskap

Ragnhild
Ragnhild Vassvik

Medlem

Eva
Eva Helene Ottesen

Medlem

Steinar
Steinar Eliassen

Medlem

Marie
Marie Gjerdrum Foshaug

Medlem

Harald
Harald Overvaag

1. Vara

KJell
Kjell Johnsen

2. Vara

Gerd
Gerd K. Bjørhovde

3. Vara

Barbara
Barbara Vögele

4. Vara

Frits
Håkon Andreassen

5. Vara

Observatører:
Elizabeth
Elizabeth Frøya Klaveness

Tromsø Ungdomsråd

Einar
Einar Sørensen

Internasjonal rådgiver

Selskapet vil utvide aksjekapitalen i løpet av året og investorene vil få medbestemmelsesrett gjennom deltakelse i generalforsamlingen.Selskapets målsetting

Selskapet har følgende målsetninger:

Selskapets arbeidsoppgaver

Selskapets praktiske arbeidsoppgaver blir, blant annet, å være:

Informasjonsmateriell

Infobrosjyre
Presentasjon