Nord-Norgebanen skal binde landet sammen

Kart over nordnorgebanen

Viktige aktører som kan påvirke byggingen av Nord-Norgebanen


Samferdselsdepartementet

Finansdpartementet

Klima og miljøverndepartementet

Jernbanedirektoratet

(JBD)

Miljødirektoratet

Bane Nor SF

Nye Veier AS

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Stortingets finanskomité

Stortingets energi- og miljøkomité

Stortingsrepresentanter fra Nord Norge

Sametinget

NHO Arktis

Org. for 2 100 bedrifter

Sjømat Norge

Org. for 800 bedrifter

Arktisk jernbaneforum

Troms- og Finnmark fylkeskommune

Tromskomiteen for jernbane

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen

Transport og logistikk forbundet