Hendt siden sist

Tog som kjører inn på perong

Hva har hendt siden selskapet ble etablert i januar 2022

Her vil vi gi en fortløpende oversikt over hva vi erfarer i arbeidet med Nord-Norge banen.